Underhåll

Underhåll av maskiner och utrustning utför vi över hela Norden med inriktning mot papper & massa, värmeverk, stålverk och sågverk.

Då vi utför uppdrag har vi med oss container utrustade med verktyg och maskiner enligt specificerade listor eller efter kundens behov.
Vi hyr ut underhållspersonal som semesterersättare.
Vi är en extra resurs då det är extra höga belastning för kundens underhållspersonal.
Vi har ett mycket bra nätverk när det gäller underleverantörer och olika kollegor i branschen för att få fram kompletta lösningar till våra kunder, nya som gamla.
Vår förhoppning är att vi får Ert förtroende att visa vad vi kan utföra, att vi får ett gott samarbete och ett ömsesidigt förtroende.
Kontakta Stefan för mer information.