Utrustning

Vid service ute hos kund så har vi med oss servicecontainer i olika storlekar, 7-, 10- och 20 fot.
Dessa är rikligt utrustade med verktyg, lyftredskap och maskiner för att kunna utföra servicen på ett snabbt och effektivt sätt.
Vid behov så utrustas servicecontainrarna med utrustning såsom laseruppriktnings instrument, teodolit mm för att tillgodose kundens krav.
Vi har också specialutrustning för att utföra mobil svarvning av filtergavlar.
Utrustningen går att tillämpa på fler olika applikationer.
Vi har utvecklat en utrustning för att renovera skruvpressars gängor på plats ute hos kunden.
Kontakta Fredrik för mer information.