Kompetens

Våra tekniker har ett brett kunnande inom följande områden:
Lagerteknik
Mekaniska box- och radialtätningar
Uppriktning av roterande kopplingar med lasersystem
Optisk uppriktning med avvägningsinstrument
Teodolit
Transmissionsteknik
Pumpteknik
Tunga lyft
Svets
Visst kunnande inom pneumatik och hydraulteknik
Inom pappers- och massaindustrin har vi ett stort kunnande rörande maskiner såsom skruvpressar, defibrörer och raffinörer.