Beskrivning

SEALTEC metoden används för tätning av läckande flänsar, ventiler, rör, värmeväxlare, turbinhus etc. med varierande tryck, temperaturer och medier.Genom att använda metoden behöver man i princip aldrig stänga eller stoppa produktionen pga. läckage. Man behöver heller inte bekymra sig om flyktiga utsläpp, säkerheten eller miljön.

SEALTEC Ltd startades 1979 i Canada.

Nu är man lokaliserad i Philadelphia USA. Man har en utvecklad teknologi och ett dataprogram för hållfasthetsberäkning, detta för att uppnå ASME:s normer. Dessa normer har strängare regler än t.ex. våra svenska tryckkärlsnormer. SEALTEC metoden använder ett urval av tätningscompound, som sannolikt är överlägset mycket av det, som finns för övrigt på marknaden.

Industri Mekano i Grums har många års erfarenhet och började med läcktätnings-service enligt SEALTEC metoden 1991. Sedan dess har vi tätat många läckor bl.a. på pappersbruk, värmeverk och stålverk.